UML - skladba

Ne, zde není nic pro skladatele :-), jen něco o tom, z jakých kamenů se UML skládá.

Tyto kameny jsou pouhopouhé tři :

 • předměty (things), tj. elementy modelu definující :
  • strukturní abstrakce (structural things) : podstatná jména (modelu UML), tj. elementy : třída (class), rozhraní (interface), spolupráce (collaboration), případ užití (use-case), aktivní třída (active class), komponenta (component), uzel (node)
  • structural things, 4 kB
  • chování (behavioral things) : slovesa (modelu UML), tj.: interakce (vztahují se ke komunikaci mezi objekty - např. zprávy (messages), spoje (links)) a stavový stroj (specifikuje sekvenci stavů objektu pomocí stavů, přechodů, událostí a aktivit) behavioral things, 1 kB
  • seskupení (grouping things) : balíčky (packages) seskupující (dle potřeby) prvky modelu
  • balicek, 1 kB

  • poznámky (anotational things) : poznámky s přidanými informacemi
  • poznamka, 1 kB

 • relace (relationships), tj. elementy modelu spojující spolu dva (či více) předmětů - strukturních abstrakcí (také mohou spojovat seskupení); jejich typy jsou :
  • závislost (dependency) : znázornění vztahu, kdy změnou v jednom elementu je ovlivněn jiný (závislý) element
  • asociace (association) : spojení definující vztah mezi elementy
  • zobecnění (generalization) : vztahy generalizace-specializace, tj. jeden element je specializací jiného elementu
  • realizace (realization) : jeden element je realizací jiného elementu
  • relace, 1 kB

 • diagramy : model je souhrn všech předmětů a relací, jejichž znázornění v jednom obrázku by bylo nepřehledné, mnohdy zcela nemožné; naproti tomu diagram je jeden průhled, okénko, kterým se díváme na model;
  diagramů je v UML několik typů, ale většinou máme v jednom projektu i vícero diagramů jenoho typu (ať už z důvodu velikosti modelu, nebo chceme v různých diagramech zobrazit pohled na systém z různých úhlů, či se v různých diagramech chceme zaměřit na různé aspekty modelovaného systému).
  Máme tedy devět diagramů ve dvou skupinách :
  • statický model (zaměřený na systémovou strukturu) :
   • diagram tříd
   • diagram komponent
   • diagram nasazení
  • dynamický model (zaměřený na chování systému) :
   • diagram případu použití
   • sekvenční diagram
   • diagram spolupráce
   • stavový diagram
   • diagram aktivit
   • objektový diagram