Objektový diagram

Objektový diagram zobrazuje objekty a jejich spoje (links) v jednom okamžiku, tj. je to snapshot běžícího systému (či jeho části).
Objekty jsou instancemi tříd, linky jsou instancemi asociací : objektový diagram vypadá podobně, jako diagram tříd :

objektový diagram, 8 kB

Na obrázku je příklad objektového diagramu odvozeného z class diagramu naší půjčovny videokazet. :

  • objekt je znázorněn podobně jako třída - obdélníkem, ale název objektu je vždy podtržený
  • zápis c1:CKazeta značí objekt c1, který je instancí třídy CKazeta (obdobně je tomu s objekty c2 a c3)
  • zápis :CRežisér značí tzv. anonymní objekt : nevíme, jak se objekt jmenuje, ale víme, ze které třídy byl objekt odvozen
  • třetí možnost zápisu by byla c4, tj. objekt bez vyznačení třídy : nevíme, ze které třídy je objekt odvozen (nebo to autor věděl, ale chtěl znázornit, že objekt c4 mohl vzniknout z různých tříd)
  • spojení (link) mezi objekty vzniklo jako instance asociace
  • objekt :CRežisér je znázorněn v minimálním tvaru (jen jeho znázev), objekt c1:CKazeta je znázorněn s dalším oddílem (kompartment) ukazujícím aktuální hodnoty atributů
  • u objektu c1 je vyznačena role - tj. ve vztahu anonymního objektu :CRežisér versus c1:CKazeta hraje tato kazeta roli filmu (který byl režírován spojeným objektem - režisérem)