Component diagram - diagram komponent

Komponenta je fyzická nahraditelná část systému, která obaluje implementaci a poskytuje realizaci množiny specifikovaných rozhraní.
Diagram komponent znázorňuje softwarové komponenty použité v systému. Mohou to být jak komponenty vytvořené vlastními silami, tak komponenty zakoupené od třetích stran.

diagram komponent, 5 kB

V diagramu komponent vidíme závislosti mezi komponentami. Komponenta browser potřebuje komponentu web server a je na ní závislá.

komponenty zahrnují :

 • komponenty zdrojového kódu (source code components)
 • binární komponenty (binary code components)
 • spustitelné komponenty (executable components)
příklady komponent :
 • zdrojový soubor
 • ActiveX prvek
 • Enterprise JavaBean objekt
 • Java servlet
 • stránka JSP

Náměty na další studium

 • rozhraní komponenty
 • přiřazení třídy do komponenty
 • komponenta jako typ komponenty versus instance komponenty