Interaction overview diagram - d. přehledu interakcí

Základy

Diagram přehledu interakcí spolu se sekvenčním diagramem(sequence diagram), diagramem komunikací (communication d.) a diagramem časování (timing diagram) patří do skupiny interakčních diagramů (interaction diagrams).
Diagram přehledu interakcí definuje interakce pomocí varianty diagramu aktivit : tato varianta zahrnuje fragmenty sekvenčních diagramů spolu s konstrukty pro řízení toku.

Diagram přehledu interakcí obsahuje jako své uzly interakce (online vložené interakční diagramy) a interaction use (ad interaction use viz sekvenční diagram)

Příklad jednoduchého diagramu přehledu interakcí :

jednoduchýo diagram přehledu interakcí, 12 kB

Další podrobnosti

  • frame (rám) : význam a jmenovka jsou stejné, jako v sekvenčním diagramu. Ovšem v refrenčním manuálu k UML se jeho autoři (trio amigos) odchylují od specifikace UML (sami to přiznávají), a používají jmenovku intover namísto sd
  • alternative combined fragment (viz sekvenční d.) zde má obdobu v uzlu decision (rozhodnutí) a odpovídajícím uzlu merge (splynutí)
  • paralel combined fragment (viz sekvenční d.) zde má obdobu v uzlu fork (rozdvojení) a odpovídajícím uzlu join (spojení)
  • loop combined fragment (viz sekvenční d.) je zde reprezentován jednoduchým cyklem
  • větvení a spojování zde musí být (na rozdíl od d. aktivit) explicitně uvedeno
  • dále viz relevantní části v kapitole sekvenční diagram

Náměty na další studium

  • duration constraint
  • seznam lifelines ve jmenovce
  • použití fork a join
  • dále viz relevantní náměty v kapitole sekvenční diagram