OO, UML, analýza, metodologie

Proč vlastně tyto stránky ?

Jak jsem se dočetl v článku v MF DNES, tak prý člověk si zapamatuje :

  • 10 % informací, které slyší
  • 20 % informací, které vidí
  • 50 % informací, které slyší a vidí
  • 70 % z toho, co sám říká
  • 90 % z toho, co si sám vyzkouší
A mám vyzkoušeno, že pokud to, co se chci naučit, popíši vlastními slovy, naučím se mnohem více, než když si to jen přečtu.

Tedy důvod vzniku těchto stránek je zcela sobecký - chci lépe rozumět UML a objektovým technologiím, chci mít zaznamenáno to, co jsem se v minulosti naučil. Když k tomu přidám ještě mou skrytou grafomanii .... Takže jakmile jsem měl provést jednoduchý seminář pro jednu spřátelenou firmu, začal jsem podklady připravovat ve formě tohoto webu.

Nyní už stránky žijí vlastním životem. Jsou veřejné a přístupné pro všechny zbloudilce, kteří sem při toulkách webem zabloudí :-)

Doufám ve čtenářovu o shovívavost ohledně designu tohoto webu - zde platí : o obsah jde až v první řadě

Na těchto stránkách najdete :

  • Úvod do objektové orientace - vyvětlení pojmů objekt, zpráva, třída, inheritance, ...
  • Přehled UML - v této fázi může posloužit hlavně jako slabikář : můžete se dle něj naučit číst diagramy, ale nedozvíte se příliš o tom, jak tyto správně modelovat :-(; možná stránky časem rozšířím i o sekce věnující se těmto otázkám
  • Co s tím : bude pojednávat o tom, jak UML použít pro objektově orientovaný vývoj; bude tu i něco o standardních metodikách

Dotazy, připomínky, náměty, jakož i konstruktivní kritika jsou vítány v diskuzi nebo na pavus@centrum.cz, ICQ 178-489-204.

Autor : pavus

Vystaveno : 6.1.2005,   naposledy aktualizováno : 18.7.2006 (převeden na UML 2.0 Component diagram,)